Đắk Lắk xin tăng thêm hơn 2 nghìn biên chế cho ngành Y tế, Giáo dục