Đắk Lắk xin 627 tỉ đồng dời dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét