Đắk Lắk: Xây trường bỏ không, học sinh vượt hơn 10 km đi học