Đắk Lắk: Về việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Y tế năm 2017

Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 19-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Y tế năm 2017; với các nội dung cụ thể như sau:

dak-lak-ve-viec-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-y-te-nam-2017

Sở Y tế Đắk Lắk là nơi đầu tiên sẽ thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, do tỉnh ủy quản lý – Ảnh: TR.TÂN

1. Chức danh thi tuyển:

Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: 1 chỉ tiêu

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

– Bảo đảm tuổi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ;

– Có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác;

– Có trình độ chuyên môn sau đại học một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành y tế khác;

– Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

– Lý luận chính trị: Cử nhân hoặc cao cấp;

– Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 hoặc tương đương trở lên;

– Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế hoặc chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ y tế khác.

3. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đã được cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2015-2020.

– Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Y tế, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, đang công tác trong cùng ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

4. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

– Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch hoặc chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Y tế và có thể không phải là đảng viên); đồng thời, phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và cho chuyển công tác nếu người tham gia thi tuyển được trúng tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

– Đơn xin dự tuyển;

– Bản đăng ký Đề án thi tuyển;

– Thông báo phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương (có xác nhận của cơ quan, đơn vị);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của pháp luật;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và cho chuyển công tác nếu người tham gia thi tuyển được trúng tuyển;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

Mỗi người dự tuyển làm 2 bộ hồ sơ; các văn bản, tài liệu của mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

6. Nội dung và hình thức thi tuyển

– Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành y tế; về nghiệp vụ quản lý ngành y tế; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó giám đốc Sở Y tế; liên hệ thực tiễn y tế của địa phương để đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

– Nội dung đề án: Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; ngoài các nội dung cần có của một đề án khoa học, đề án dự thi tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

+ Đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua;

+ Những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh;

+ Chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra trên địa bàn tỉnh;

+ Các đề xuất, kiến nghị (cấp nào, ngành nào?) để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chương trình hành động của người dự thi đạt kết quả tốt.

Các nội dung thi đều được chấm theo thang điểm 100, người dự tuyển có bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được tham gia phần thi trình bày Đề án; người có số điểm thi trình bày và bảo vệ Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm sẽ được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc sở Y tế Đắk Lắk.

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức thi

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 20-11-2017 đến ngày 5-12-2017.

– Thời gian thi viết: Trước ngày 15-12-2017

– Thời gian bảo vệ Đề án: Trước ngày 10-1-2018

– Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; số 14 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

– Địa điểm thi viết và bảo vệ đề án: Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; số 01 Nguyễn Lương Bằng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thẩm định hồ sơ dự tuyển, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể cho người dự tuyển biết về thời gian, địa điểm thi viết và thi bảo vệ Đề án.

Đắk Lắk tổ chức thi tuyển phó giám đốc Sở Y tế

Đang tải...
Đột nhập kí túc xá nam, dân tình không thể tin vào mắt mình

Đột nhập kí túc xá nam, dân tình không thể tin vào mắt mình

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

Lời khai chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên

Lời khai chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên

Giá cà phê hôm nay 24/11: Giảm phiên đầu tuần, xuống dưới mức 33 triệu đồng/tấn

Giá cà phê hôm nay 24/11: Giảm phiên đầu tuần, xuống dưới mức 33 triệu đồng/tấn

TIN MỚI