Đắk Lắk: Về việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Y tế năm 2017