Đắk Lắk: Vận động cả trẻ sơ sinh, người già đóng tiền xây nông thôn mới