Đắk Lắk: Tuần tới tổ chức công khai xin lỗi người 33 năm mang thân phận bị can