Đắk Lắk: Tủ bánh mì từ thiện và tấm lòng của các bạn trẻ