Đắk Lắk: Truy thu hơn 346 triệu đồng của người "mới 9 tuổi đã đi bộ đội"