Đắk Lắk: Trưởng công an xã không trung thực khi khai lý lịch