Đắk Lắk: Trưởng công an huyện bị hất nước phân heo lên người