Đắk Lắk: Trưởng CA xã vào Đảng khi đang mang án tích nói gì?