Đắk Lắk: Trốn nhà đi bắt cá một học sinh đuối nước