Đắk Lắk: Trốn bệnh viện tâm thần về nhà chém chết cha