Đắk Lắk triển khai phần mềm theo dõi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH) tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan triển khai phần mềm theo dõi việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ, đồng thời giúp người dân giám sát việc hỗ trợ, không để sai sót đối tượng…

Cán bộ Sở LĐ, TB và XH tỉnh Đắk Lắk khảo sát số người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay phần mềm đã hoàn thiện và chạy trên môi trường mạng internet tại địa chỉ: nq42cp.daklak.gov.vn và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở LĐ, TB và XH tại mục “Hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQCP”. Đến thời điểm 25-5, Sở LĐ, TB và XH tỉnh Đắk Lắk đã cập nhật danh sách 85.941 người được phê duyệt hỗ trợ kinh phí trên hệ thống.

Theo Giám đốc Sở LĐ, TB và XH tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng, thông qua phần mềm này nhằm cung cấp thông tin cho người dân về triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; quản trị và cập nhật dữ liệu về các đối tượng được phê duyệt hưởng kinh phí hỗ trợ, kết quả chi trả hỗ trợ cho từng đối tượng đã được phê duyệt; lọc và cảnh báo trùng đối tượng; thống kê, tổng hợp, trích xuất báo cáo theo quy định hoặc theo từng điều kiện lọc… Đồng thời công khai, minh bạch, kịp thời việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19…

Về quản trị phần mềm, mỗi xã được cấp một tài khoản để cập nhật chi trả hàng ngày và quản trị toàn bộ dữ liệu của xã; mỗi huyện được cấp một tài khoản để quản trị dữ liệu của huyện; cấp tỉnh quản trị toàn bộ dữ liệu của tỉnh… Việc cấp các tài khoản này thông qua Văn phòng Sở LĐ, TB và XH tỉnh cấp tài khoản cho các đơn vị.

Cán bộ Phòng LĐ, TB và XH huyện Cư Kuin chi trả tiền hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn.

Để phần mềm vận hành tốt, dữ liệu được cập nhật thường xuyên, kịp thời, công khai, minh bạch đúng quy định, Sở LĐ, TB và XH tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ, TB và XH phối hợp UBND cấp xã, đơn vị chi trả kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu đã được phê duyệt với dữ liệu trên hệ thống phần mềm bảo đảm tính chính xác thông tin; sử dụng chức năng rà soát trùng lặp để xử lý tình trạng một người được hưởng từ hai chính sách trở lên. Chỉ đạo đơn vị thực hiện chi trả, tiến hành cập nhật trạng thái chi trả trên hệ thống phần mềm đối với các đối tượng đã được chi trả trước khi sử dụng phần mềm hoàn thành trước ngày 28-5; chi trả sau khi sử dụng phần mềm, tiến hành cập nhật trong ngày tiến hành chi trả, không để qua ngày hôm sau.

Khi cập nhật trạng thái chi trả đề nghị cập nhật bổ sung chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của đối tượng vào hệ thống để làm cơ sở rà soát trùng lặp. Thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên biết để tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chính sách; đồng thời tuyên truyền rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp, tổ chức về việc công khai kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên Cổng thông tin kinh phí hỗ trợ người dân…

Bưu điện tỉnh (đơn vị thực hiện chi trả) chỉ đạo Bưu điện cấp huyện, các nhân viên thực hiện chi trả tiến hành cập nhật trạng thái chi trả và cập nhật bổ sung chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của đối tượng trên hệ thống phần mềm, khi tiến hành chi trả để làm cơ sở rà soát trùng lặp.

Sở LĐ, TB và XH đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cùng các xã, phương, thị trấn, các đơn vị liên quan đến việc thực hiện chính sách này trong toàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện phần mền này nhằm công khai, minh bạch hóa việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng cũng như đối tượng hưởng trùng lắp chính sách…

NGUYỄN CÔNG LÝ – KIM BẢO

Đang tải...
Hỗn chiến kinh hoàng ở Gò Vấp

Hỗn chiến kinh hoàng ở Gò Vấp

Nhạc sĩ Trần Tiến bị ung thư vòm họng giai đoạn 4

Nhạc sĩ Trần Tiến bị ung thư vòm họng giai đoạn 4

Nguyên nhân ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong trên ô tô

Nguyên nhân ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong trên ô tô

Người đàn ông xông vào lớp tát bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình gây phẫn nộ

Người đàn ông xông vào lớp tát bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình gây phẫn nộ

TIN MỚI