Đắk Lắk: Triển khai Mô hình trường học mới (VNEN) ở 47 trường trung học cơ sở