Đắk Lắk: Trẻ sơ sinh cũng phải đóng tiền làm đường

12/1,377