Đắk Lắk: Trạm trộn bê tông Asphalt Đắk An xả khói, bụi 'hủy hoại'môi trường