Đắk Lắk: Tiếp tục tình trạng dùng “bom bẩn” để đòi nợ?