Đắk Lắk: Thu hồi 33.994 m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thành Tâm