Đắk Lắk: Thu hàng tỷ đồng nhờ trồng mít Thái da xanh xen cây chanh