Đắk Lắk: Thiếu nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk - Khéo co… cũng khó ấm

15/2,619