Đắk Lắk: Thiệt hại trên 156 tỷ đồng do ảnh hưởng cơn bão số 12

15/1,279