Đắk Lắk: Thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018, tăng cả chất và lượng