Đắk Lắk: Tạm dừng công tác GPMB đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Tây Buôn Hồ