Đắk Lắk: Sức khỏe học sinh bị “bệnh lạ” đã ổn định