Đắk Lắk: Sửa điện bất cẩn, một người bị điện giật tử vong