Đắk Lắk: Sử dụng thiết bị giám sát hành trình - Doanh nghiệp vẫn còn đối phó