Đắk Lắk: Kẻ gian chặt phá nhiều hoa màu trong đêm, thiệt hại trên 150.000.000 đồng