Đắk Lắk: Sẽ quy hoạch lại diện tích trồng để tăng giá trị cà phê Việt Nam