Đắk Lắk: Rà soát, hỗ trợ tín dụng cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 12

12/0,577