Đắk Lắk: "Băng rừng đến trường từ… 3g sáng" - Quyết liệt vận động dân đến khu tái định cư