Đắk Lắk: Phóng viên báo tin xe chở gỗ lậu cho kiểm lâm