Đắk Lắk: Phát hiện ô tô tải chở trái phép 5 tấn than hầm

19/1,212