Đắk Lắk: Phạt 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm