Đắk Lắk phấn đấu đến 2020 có 50% trường đạt chuẩn quốc gia.

12/0,336