Đắk Lắk: Phân bổ trên 600 tấn gạo hỗ trợ hơn 8.000 học sinh vùng đặc biệt khó khăn