Đắk Lắk: Nỗ lực cho voi nhà sinh sản

Siêu âm, xét nghiệm trước khi mang thai những tưởng chỉ áp dụng đối với con người, nhưng ít ai ngờ những phương pháp của y học hiện đại đang được sử dụng trên đàn voi nhà của Đắk Lắk để tìm cách cho chúng sinh sản.