Đắk Lắk: Nhiều hộ dân khu tái định cư thiếu nước sạch, điện sinh hoạt