Đắk Lắk: Nhà máy chậm thu mua mía, nông dân “ngồi trên đống lửa”