Đắk Lắk: Nguyên phó hiệu trưởng thường xuyên bỏ việc, bị nhiều người tố cáo