Đắk Lắk: Nguyên giám đốc Sở Y tế bị xem xét kỷ luật đảng