Đắk Lắk: Người nhà bệnh nhân liên tiếp đấm vào mặt bảo vệ bệnh viện