Đắk Lắk: Người đàn ông bị bắn 3 phát đạn, thủng ruột non sau khi đi dự tiệc