Đắk Lắk: Người dân liều mình vượt suối bằng cáp treo và bè