Đắk Lắk: Người dân dùng gỗ, gạch đá chặn trước cổng công ty vì gây ô nhiễm môi trường