Đắk Lắk: Người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn huyện Cư M’gar

Theo số liệu thống kê của VKSND huyện Cư Mgar, thì từ ngày 01/12/2014 đến 30/11/2015, Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Mgar đã khởi tố mới 170 bị can, trong đó 38 bị can là người chưa thành niên (chiếm 22,3%).

Năm 2015, số vụ án hình sự trên địa bàn huyện Cư Mgar được phát hiện và khởi tố mới có giảm nhưng tính chất, mức độ phạm tội diễn biến ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, đặc biệt là về đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, trong đó, đáng chú ý là các đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, người đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình tội phạm xâm phạm trẻ em trên địa bàn huyện Cư Mgar vẫn chiếm tỷ lệ cao và xu hướng gia tăng.

CưMgar là huyện có địa bàn rộng, gồm 15 xã và 2 thị trấn với số dân trên 175.000 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 46%.

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý như các đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, người đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm tỷ lệ cao và xu hướng gia tăng, điển hình như, vụ Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Ngọc Hiếu, Trần Văn Sông, cùng đồng bọn dùng mã tấu, ống sắt đánh anh Trần Văn Dũng bị thương tích tỷ lệ 57%, anh Lê Thế Cường bị thương tích tỷ lệ 12%. Cơ quan điều tra khởi tố 21 bị can trong đó có 18 bị can là người dân tộc thiểu số, 15 bị can là người chưa thành niên. Ngày 29/12/2015, VKSND huyện CưMgar phối hợp với TAND huyện đưa vụ án nói trên ra xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Phiên toà xét xử lưu động vụ Nguyễn Văn Huynh cùng đồng bọn, phạm tội Cố ý gây thương tích.

Phiên toà xét xử lưu động vụ Nguyễn Văn Huynh cùng đồng bọn, phạm tội Cố ý gây thương tích.

Tình hình tội phạm xâm phạm trẻ em cũng gia tăng về số lượng, đặc biệt là tội phạm xâm phạm về tình dục đối với trẻ em, trong năm 2015, phải giải quyết là 07 vụ án Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu đối với trẻ em, điển hình như, vụ Y Quên Kbuôr và Y Duân Niê, cùng SN 1996, cùng trú tại buôn Dhung, xã EaMdroh, huyện CưM’gar đã khống chế rồi thay nhau hiếp dâm cháu H’ L Ayun, sinh ngày 10/10/2001, trú cùng buôn. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối với các bị can Y Duân Niê và Y Quên KBuôr để điều tra, xử lý.

Theo số liệu thống kê của VKSND huyện Cư Mgar, thì từ ngày 01/12/2014 đến 30/11/2015, Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Mgar đã khởi tố mới 170 bị can, trong đó 38 bị can là người chưa thành niên (chiếm 22,3%), 23/38 bị can là người dân tộc thiểu số (chiếm 60,5%), chủ yếu tập trung ở các loại tội, như: Cố ý gây thương tích 21/38 bị can (chiếm 55,3%); Trộm cắp tài sản 10/38 bị can (chiếm 26,4%); Cướp tài sản 02/38 bị can (chiếm 5,3%); các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Cưỡng đoạt tài sản 05/38 bị can (chiếm 13,2%).

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, VKSND huyện Cư Mgar đã tổng hợp, phân tích làm rõ một số nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội và tình hình gia tăng tội phạm đối với các đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, người đồng bào dân tộc thiểu số và tội phạm xâm phạm đối với trẻ em.

Nguyên nhân từ phía người phạm tội và gia đình: một số đối tượng sau khi tổ chức uống rượu, bia đã không làm chủ được bản thân dẫn đến phạm tội; các đối tượng là người chưa thành niên thiếu sự quản lý, giáo dục tường xuyên của gia đình, bất mãn gia đình do cha mẹ ly hôn, nghiện ma tuý; tâm sinh lý chưa phát triển ổn định dễ bị các đối tượng xấu trong xã hội kích động, lôi kéo vào con đường phạm tội, thích thể hiện bản thân nhưng lại không nhận thức đúng đắn dẫn đến vi phạm pháp luật, đây là một trong những nguyên nhân đầu tiên làm cho tình hình tội phạm của người chưa thành niên gia tăng trong thời gian qua; Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân nói chung và một số người chưa thành niên nói riêng chưa nghiêm túc.

Nguyên nhân từ phía xã hội và công tác quản lý xã hội: Do ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số đối tượng bị tác động, bị cám dỗ trước lợi ích vật chất, hình thành lối sống đua đòi, thực dụng, bị kẻ xấu lôi kéo, nên đã đi vào con đường phạm tội; thanh, thiếu niên bị ảnh hưởng nghiêm trọng của phim ảnh, trò chơi bạo lực, kèm theo việc thiếu sự quản lý của gia đình, nhà trường và xã hội, dẫn đến phạm pháp; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, giáo dục giới tính đối với người chưa thành niên, người đồng bào dân tộc thiểu số chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; việc phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng là học sinh, sinh viên giữa gia đình và nhà trường, các Tổ chức Đoàn thể đối với thanh, thiếu niên và người đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ và còn nhiều bất cập; Việc quản lý tài sản của một số chủ sở hữu còn lỏng lẻo cũng là nguyên nhân phát sinh của nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, như Trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cồ ý làm hư hỏng tài sản…

Xuất phát từ tình hình tội phạm, thực trạng và các nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội và tình hình gia tăng tội phạm đối với các đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, người đồng bào dân tộc thiểu số và tội phạm xâm phạm đối với trẻ em, để công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn huyện Cư Mgar đạt hiệu quả cao.

Ngày 26/02/2016, Viện trưởng VKSND huyện Cư Mgar đã ban hành Kiến nghị số 62/KN-VKS đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Mgar chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ liên quan thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm đối với các đối tượng phạm tội là người chưa thành niên và tội phạm xâm phạm đối với trẻ em trên địa bàn huyện.

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, công tác quản lý, giáo dục của Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể – nhất là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, pháp luật cùa Nhà nước, có các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Hai là: Chỉ đạo thành lập Tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở cơ sở theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện CưM’gar và phát huy vai trò của Tổ hòa giải ở cơ sở để giải để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn tại chỗ.

Ba là: Chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Phát động và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn; Chỉ đạo Phòng giáo dục – đào tạo và các Trường THPT, THCS trên địa bàn lồng ghép, đưa vào trường học chương trình giáo dục pháp luật, giáo dục về giới tính để trang bị cho học sinh những kiến thức kỹ năng sống, nhận biết được những tác động trái chiều của cơ chế thị trường, của internet. . . để có thể chủ động bảo vệ mình khỏi sự xâm hại của tội phạm. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, đào tạo học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có môi trường dễ phát sinh tội phạm về xâm hại trẻ em như nhà nghỉ, quán karaoke, quán internet, cà phê giải khát. . .

Bốn là: Chỉ đạo các cơ quan liên quan về phối hợp tiếp nhận, quản lý, phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm xảy ra trên địa bàn. Kịp thời giải quyết các vụ việc vi phạm, các mâu thuẫn phát sinh, tránh kéo dài gây bức xúc trong nhân dân./.

Đang tải...
Đắk Lắk: Lộ diện nhà thầu ‘ẵm’ gói thầu 35 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm gần 800 ngàn đồng

Đắk Lắk: Lộ diện nhà thầu ‘ẵm’ gói thầu 35 tỷ đồng, chỉ tiết kiệm gần 800 ngàn đồng

Đắk Lắk: Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm… tiếp tay phá rừng!

Đắk Lắk: Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm… tiếp tay phá rừng!

‘Quà mừng’ ông Biden: Bắc Kinh trừng phạt hàng chục quan chức thời Trump

‘Quà mừng’ ông Biden: Bắc Kinh trừng phạt hàng chục quan chức thời Trump

Bắt “trùm” giang hồ cộm cán Trưởng “Hàng” ở biệt thự đi xe sang Lexus,  Porsche.

Bắt “trùm” giang hồ cộm cán Trưởng “Hàng” ở biệt thự đi xe sang Lexus, Porsche.

TIN MỚI