Đắk Lắk: Ngồi tù 4,5 tháng mới biết được miễn chấp hành