Đắk Lắk: Ngã xuống giếng hoang trong lúc đi săn chim, một người thiệt mạng

12/0,480