Đắk Lắk: Năng suất ca cao giảm mạnh do thời tiết bất thường