Đắk Lắk: Mưa lũ cuốn trôi cầu tràn, nhiều nơi đang bị chia cắt